logo công ty
Menu

Sạc không dây - Wireless Chargers

Bao test 1 tuần: 500.000 đ

Bảo hành tháng: 500 đ

Đế sạc không dây Energizer 5W kèm cáp MicroUSB - WLACWH4

Bao test 1 tuần: 1.150.000 đ

Bảo hành tháng: 1 đ

Energizer THẦN SẤM 10,000mAh - QE10000CQBK

Bao test 1 tuần: 850.000 đ

Bảo hành tháng: 850 đ

Energizer BÁO XÁM 10,000mAh - QE10000GY

Bao test 1 tuần: 550.000 đ

Bảo hành tháng: 550 đ

Energizer 10W kèm cáp MicroUSB- WLACBLBKM