logo công ty
Menu

Sạc nhiều cổng - Multiport Chargers

Bao test 1 tuần: 500.000 đ

Bảo hành tháng: 500 đ

Sạc 4.2A 21W CL 4USB - USA4BEUCWH5

Bao test 1 tuần: 550.000 đ

Bảo hành tháng: 550 đ

Sạc 5A 25W CL 5USB - USA5CEUCWH5

Bao test 1 tuần: 900.000 đ

Bảo hành tháng: 900 đ

Sạc 10A 50W HT 6USB - USA6EEUHWH5

Bao test 1 tuần: 700.000 đ

Bảo hành tháng: 700 đ

Sạc 8A 40W HT 5 USB - USA5DEUHWH5

Bao test 1 tuần: 450.000 đ

Bảo hành tháng: 450 đ

Energizer 2.4A 2USB C2.0-AC2BEULCMM

Bao test 1 tuần: 650.000 đ

Bảo hành tháng: 650 đ

Energizer 3.4A 2USB kèm cáp Lightning-AC2CEULLIM