logo công ty
Menu

iPhone 14 Plus

Bao test 1 tuần: 19.200.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 20.000.000 đ

14 Plus 128GB Xanh Dương

Bao test 1 tuần: 19.200.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 20.000.000 đ

14 Plus 128GB Tím

Bao test 1 tuần: 18.300.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 19.100.000 đ

14 Plus 128GB Vàng

Bao test 1 tuần: 18.100.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 18.900.000 đ

14 Plus 128GB Đêm Xanh Thẳm

Bao test 1 tuần: 19.200.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 20.000.000 đ

14 Plus 128GB Ánh Sao

Bao test 1 tuần: 18.200.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 19.000.000 đ

14 Plus 128GB (PRODUCT)RED™

Bao test 1 tuần: 20.200.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 21.000.000 đ

14 Plus 256GB Xanh Dương

Bao test 1 tuần: 20.400.000 đ

Bảo hành 12 tháng: 21.200.000 đ

14 Plus 256GB Tím

1 2 3