logo công ty
Menu

Sạc Macbook

Bao test 1 tuần: 1.350.000 đ

Bảo hành tháng: 1 đ

Sạc Apple USB C 29W

Bao test 1 tuần: 1.750.000 đ

Bảo hành tháng: 2 đ

Sạc Apple USB C 61W

Bao test 1 tuần: 1.800.000 đ

Bảo hành tháng: 2 đ

Sạc Apple USB C 87W

Bao test 1 tuần: 2.200.000 đ

Bảo hành tháng: 2 đ

Sạc Apple Magsafe 2 45W

Bao test 1 tuần: 2.300.000 đ

Bảo hành tháng: 2 đ

Sạc Apple Magsafe 2 60W

Bao test 1 tuần: 2.300.000 đ

Bảo hành tháng: 2 đ

Sạc Apple Magsafe 2 85W